Rating Online Games Q-top.ru
Рейтинг серверов mmotop
ЛОГИН
Напомнить пароль
ПАРОЛЬ
S - Acc 8/37 + mnogo shmota
1
Страница 1 из 1
Ответить
Magi
Танталос
Blade Master
8 ГР 38 ресетов
162 сообщений
Опубликовано: 12 марта
BK - 8/37 
Wingi + 13 lak 7 rec i + 13 lak 28 def ( 2 pari )
Titan set + ref +3 diri zarazeni( shlem 13 lak ref hp - pants ref dd )
Crimson shild ref 4 dirki zarazeni
FB + 2 % + 3 dirki zarazeni
Breker + 2 % + 1/20 + 3 dirki zarazeni
GD set + 13 lak dd + hp ( i dopolnitelno 2 items est 13 lak dd + ref )
shild + lak + 13 + dd 
ringi ref hp i ref dd 
pend rate + 2 % 
anc set + 13 lak vicius + huon 
Absolut + 11 + lak + 2% +1/20 + 4 dirki 
Sm acc 5/49 
DS set + 13 lak dd + hz 
3 wingi + 11+ lac + ref + 28 def 
enis + anub + 13 lak 
Shild legendary + 13 lak dd
Platina + 13 + rate + 2 % + speed 
imberiali 3 shtyki + 11 rate + 2 dir - / rate + 3 dirki / 2 % + 3 dirki 
hades set + 4 dirki / shild 4 dirki  
pendi rate + 2 % / 2 % + 1/20 / 
ringi dd + rate / dd + hp
Elf acc 3/49
3 wingi + 13 lak 28 def 
shmot slabiy No est ) 
600 Mudecay kamney 
6000 k pointov 
Gold Fenrir 
+ Ochen mnogo raznogo shmota sosket 4 dirki seti 13 lak ref na  BK 2 shtyki
4 acc 0/49 odetih slabo sum, dl bk elf 
mnogo kamney / monet  i vsakoi labydi
Za vse 100 $ + vahsa komisiya adminy ( OTDELNO NICHE NE PRODAY I NE MENAY )
SKAIP A1ekseyspb
Отредактировано: 12 марта

http://muzfan.ru/1097-grigoriy-leps-zdravstvuyte-zabavshie-rozhi.html

Magi
Танталос
Blade Master
8 ГР 38 ресетов
162 сообщений
Опубликовано: 12 марта
BK - 8/37 
Wingi + 13 lak 7 rec i + 13 lak 28 def ( 2 pari )
Titan set + ref +3 diri zarazeni( shlem 13 lak ref hp - pants ref dd )
Crimson shild ref 4 dirki zarazeni
FB + 2 % + 3 dirki zarazeni
Breker + 2 % + 1/20 + 3 dirki zarazeni
GD set + 13 lak dd + hp ( i dopolnitelno 2 items est 13 lak dd + ref )
shild + lak + 13 + dd 
ringi ref hp i ref dd 
pend rate + 2 % 
anc set + 13 lak vicius + huon 
Absolut + 11 + lak + 2% +1/20 + 4 dirki 
Sm acc 5/49 
DS set + 13 lak dd + hz 
3 wingi + 11+ lac + ref + 28 def 
enis + anub + 13 lak 
Shild legendary + 13 lak dd
Platina + 13 + rate + 2 % + speed 
imberiali 3 shtyki + 11 rate + 2 dir - / rate + 3 dirki / 2 % + 3 dirki 
hades set + 4 dirki / shild 4 dirki  
pendi rate + 2 % / 2 % + 1/20 / 
ringi dd + rate / dd + hp
Elf acc 3/49
3 wingi + 13 lak 28 def 
shmot slabiy No est ) 
600 Mudecay kamney 
6000 k pointov 
Gold Fenrir 
+ Ochen mnogo raznogo shmota sosket 4 dirki seti 13 lak ref na  BK 2 shtyki
4 acc 0/49 odetih slabo sum, dl bk elf 
mnogo kamney / monet  i vsakoi labydi
Za vse 100 $ + vahsa komisiya adminy ( OTDELNO NICHE NE PRODAY I NE MENAY )
SKAIP A1ekseyspb

http://muzfan.ru/1097-grigoriy-leps-zdravstvuyte-zabavshie-rozhi.html

Magi
Танталос
Blade Master
8 ГР 38 ресетов
162 сообщений
Опубликовано: 13 марта
BK - 8/37 
Wingi + 13 lak 7 rec i + 13 lak 28 def ( 2 pari )
Titan set + ref +3 diri zarazeni( shlem 13 lak ref hp - pants ref dd )
Crimson shild ref 4 dirki zarazeni
FB + 2 % + 3 dirki zarazeni
Breker + 2 % + 1/20 + 3 dirki zarazeni
GD set + 13 lak dd + hp ( i dopolnitelno 2 items est 13 lak dd + ref )
shild + lak + 13 + dd 
ringi ref hp i ref dd 
pend rate + 2 % 
anc set + 13 lak vicius + huon 
Absolut + 11 + lak + 2% +1/20 + 4 dirki 
Sm acc 5/49 
DS set + 13 lak dd + hz 
3 wingi + 11+ lac + ref + 28 def 
enis + anub + 13 lak 
Shild legendary + 13 lak dd
Platina + 13 + rate + 2 % + speed 
imberiali 3 shtyki + 11 rate + 2 dir - / rate + 3 dirki / 2 % + 3 dirki 
hades set + 4 dirki / shild 4 dirki  
pendi rate + 2 % / 2 % + 1/20 / 
ringi dd + rate / dd + hp
Elf acc 3/49
3 wingi + 13 lak 28 def 
shmot slabiy No est ) 
600 Mudecay kamney 
6000 k pointov 
Gold Fenrir 
+ Ochen mnogo raznogo shmota sosket 4 dirki seti 13 lak ref na  BK 2 shtyki
4 acc 0/49 odetih slabo sum, dl bk elf 
mnogo kamney / monet  i vsakoi labydi
Za vse 100 $ + vahsa komisiya adminy ( OTDELNO NICHE NE PRODAY I NE MENAY )
SKAIP A1ekseyspb

http://muzfan.ru/1097-grigoriy-leps-zdravstvuyte-zabavshie-rozhi.html

Magi
Танталос
Blade Master
8 ГР 38 ресетов
162 сообщений
Опубликовано: 13 марта
BK - 8/37 
Wingi + 13 lak 7 rec i + 13 lak 28 def ( 2 pari )
Titan set + ref +3 diri zarazeni( shlem 13 lak ref hp - pants ref dd )
Crimson shild ref 4 dirki zarazeni
FB + 2 % + 3 dirki zarazeni
Breker + 2 % + 1/20 + 3 dirki zarazeni
GD set + 13 lak dd + hp ( i dopolnitelno 2 items est 13 lak dd + ref )
shild + lak + 13 + dd 
ringi ref hp i ref dd 
pend rate + 2 % 
anc set + 13 lak vicius + huon 
Absolut + 11 + lak + 2% +1/20 + 4 dirki 
Sm acc 5/49 
DS set + 13 lak dd + hz 
3 wingi + 11+ lac + ref + 28 def 
enis + anub + 13 lak 
Shild legendary + 13 lak dd
Platina + 13 + rate + 2 % + speed 
imberiali 3 shtyki + 11 rate + 2 dir - / rate + 3 dirki / 2 % + 3 dirki 
hades set + 4 dirki / shild 4 dirki  
pendi rate + 2 % / 2 % + 1/20 / 
ringi dd + rate / dd + hp
Elf acc 3/49
3 wingi + 13 lak 28 def 
shmot slabiy No est ) 
600 Mudecay kamney 
6000 k pointov 
Gold Fenrir 
+ Ochen mnogo raznogo shmota sosket 4 dirki seti 13 lak ref na  BK 2 shtyki
4 acc 0/49 odetih slabo sum, dl bk elf 
mnogo kamney / monet  i vsakoi labydi
Za vse 100 $ + vahsa komisiya adminy ( OTDELNO NICHE NE PRODAY I NE MENAY )
SKAIP A1ekseyspb

http://muzfan.ru/1097-grigoriy-leps-zdravstvuyte-zabavshie-rozhi.html

Magi
Танталос
Blade Master
8 ГР 38 ресетов
162 сообщений
Опубликовано: 13 марта

http://muzfan.ru/1097-grigoriy-leps-zdravstvuyte-zabavshie-rozhi.html

Magi
Танталос
Blade Master
8 ГР 38 ресетов
162 сообщений
Опубликовано: 14 марта
BK - 8/37 
Wingi + 13 lak 7 rec i + 13 lak 28 def ( 2 pari )
Titan set + ref +3 diri zarazeni( shlem 13 lak ref hp - pants ref dd )
Crimson shild ref 4 dirki zarazeni
FB + 2 % + 3 dirki zarazeni
Breker + 2 % + 1/20 + 3 dirki zarazeni
GD set + 13 lak dd + hp ( i dopolnitelno 2 items est 13 lak dd + ref )
shild + lak + 13 + dd 
ringi ref hp i ref dd 
pend rate + 2 % 
anc set + 13 lak vicius + huon 
Absolut + 11 + lak + 2% +1/20 + 4 dirki 
Sm acc 5/49 
DS set + 13 lak dd + hz 
3 wingi + 11+ lac + ref + 28 def 
enis + anub + 13 lak 
Shild legendary + 13 lak dd
Platina + 13 + rate + 2 % + speed 
imberiali 3 shtyki + 11 rate + 2 dir - / rate + 3 dirki / 2 % + 3 dirki 
hades set + 4 dirki / shild 4 dirki  
pendi rate + 2 % / 2 % + 1/20 / 
ringi dd + rate / dd + hp
Elf acc 3/49
3 wingi + 13 lak 28 def 
shmot slabiy No est ) 
600 Mudecay kamney 
6000 k pointov 
Gold Fenrir 
+ Ochen mnogo raznogo shmota sosket 4 dirki seti 13 lak ref na  BK 2 shtyki
4 acc 0/49 odetih slabo sum, dl bk elf 
mnogo kamney / monet  i vsakoi labydi
Za vse 100 $ + vahsa komisiya adminy ( OTDELNO NICHE NE PRODAY I NE MENAY )
SKAIP A1ekseyspb

http://muzfan.ru/1097-grigoriy-leps-zdravstvuyte-zabavshie-rozhi.html

Magi
Танталос
Blade Master
8 ГР 38 ресетов
162 сообщений
Опубликовано: 14 марта
BK - 8/37 
Wingi + 13 lak 7 rec i + 13 lak 28 def ( 2 pari )
Titan set + ref +3 diri zarazeni( shlem 13 lak ref hp - pants ref dd )
Crimson shild ref 4 dirki zarazeni
FB + 2 % + 3 dirki zarazeni
Breker + 2 % + 1/20 + 3 dirki zarazeni
GD set + 13 lak dd + hp ( i dopolnitelno 2 items est 13 lak dd + ref )
shild + lak + 13 + dd 
ringi ref hp i ref dd 
pend rate + 2 % 
anc set + 13 lak vicius + huon 
Absolut + 11 + lak + 2% +1/20 + 4 dirki 
Sm acc 5/49 
DS set + 13 lak dd + hz 
3 wingi + 11+ lac + ref + 28 def 
enis + anub + 13 lak 
Shild legendary + 13 lak dd
Platina + 13 + rate + 2 % + speed 
imberiali 3 shtyki + 11 rate + 2 dir - / rate + 3 dirki / 2 % + 3 dirki 
hades set + 4 dirki / shild 4 dirki  
pendi rate + 2 % / 2 % + 1/20 / 
ringi dd + rate / dd + hp
Elf acc 3/49
3 wingi + 13 lak 28 def 
shmot slabiy No est ) 
600 Mudecay kamney 
6000 k pointov 
Gold Fenrir 
+ Ochen mnogo raznogo shmota sosket 4 dirki seti 13 lak ref na  BK 2 shtyki
4 acc 0/49 odetih slabo sum, dl bk elf 
mnogo kamney / monet  i vsakoi labydi
Za vse 100 $ + vahsa komisiya adminy ( OTDELNO NICHE NE PRODAY I NE MENAY )
SKAIP A1ekseyspb
Цитата

http://muzfan.ru/1097-grigoriy-leps-zdravstvuyte-zabavshie-rozhi.html

KokoCC
Паучёк
Soul Master
14 ресетов
11 сообщений
Опубликовано: 14 марта
sad
Magi
Танталос
Blade Master
8 ГР 38 ресетов
162 сообщений
Опубликовано: 15 марта
BK - 8/37 
Wingi + 13 lak 7 rec i + 13 lak 28 def ( 2 pari )
Titan set + ref +3 diri zarazeni( shlem 13 lak ref hp - pants ref dd )
Crimson shild ref 4 dirki zarazeni
FB + 2 % + 3 dirki zarazeni
Breker + 2 % + 1/20 + 3 dirki zarazeni
GD set + 13 lak dd + hp ( i dopolnitelno 2 items est 13 lak dd + ref )
shild + lak + 13 + dd 
ringi ref hp i ref dd 
pend rate + 2 % 
anc set + 13 lak vicius + huon 
Absolut + 11 + lak + 2% +1/20 + 4 dirki 
Sm acc 5/49 
DS set + 13 lak dd + hz 
3 wingi + 11+ lac + ref + 28 def 
enis + anub + 13 lak 
Shild legendary + 13 lak dd
Platina + 13 + rate + 2 % + speed 
imberiali 3 shtyki + 11 rate + 2 dir - / rate + 3 dirki / 2 % + 3 dirki 
hades set + 4 dirki / shild 4 dirki  
pendi rate + 2 % / 2 % + 1/20 / 
ringi dd + rate / dd + hp
Elf acc 3/49
3 wingi + 13 lak 28 def 
shmot slabiy No est ) 
600 Mudecay kamney 
6000 k pointov 
Gold Fenrir 
+ Ochen mnogo raznogo shmota sosket 4 dirki seti 13 lak ref na  BK 2 shtyki
4 acc 0/49 odetih slabo sum, dl bk elf 
mnogo kamney / monet  i vsakoi labydi
Za vse 100 $ + vahsa komisiya adminy ( OTDELNO NICHE NE PRODAY I NE MENAY )
SKAIP A1ekseyspb

http://muzfan.ru/1097-grigoriy-leps-zdravstvuyte-zabavshie-rozhi.html

KokoCC
Паучёк
Soul Master
14 ресетов
11 сообщений
Опубликовано: 15 марта
FB продай за деки surprise
Magi
Танталос
Blade Master
8 ГР 38 ресетов
162 сообщений
Опубликовано: 16 марта
BK - 8/37 
Wingi + 13 lak 7 rec i + 13 lak 28 def ( 2 pari )
Titan set + ref +3 diri zarazeni( shlem 13 lak ref hp - pants ref dd )
Crimson shild ref 4 dirki zarazeni
FB + 2 % + 3 dirki zarazeni
Breker + 2 % + 1/20 + 3 dirki zarazeni
GD set + 13 lak dd + hp ( i dopolnitelno 2 items est 13 lak dd + ref )
shild + lak + 13 + dd 
ringi ref hp i ref dd 
pend rate + 2 % 
anc set + 13 lak vicius + huon 
Absolut + 11 + lak + 2% +1/20 + 4 dirki 
Sm acc 5/49 
DS set + 13 lak dd + hz 
3 wingi + 11+ lac + ref + 28 def 
enis + anub + 13 lak 
Shild legendary + 13 lak dd
Platina + 13 + rate + 2 % + speed 
imberiali 3 shtyki + 11 rate + 2 dir - / rate + 3 dirki / 2 % + 3 dirki 
hades set + 4 dirki / shild 4 dirki  
pendi rate + 2 % / 2 % + 1/20 / 
ringi dd + rate / dd + hp
Elf acc 3/49
3 wingi + 13 lak 28 def 
shmot slabiy No est ) 
600 Mudecay kamney 
6000 k pointov 
Gold Fenrir 
+ Ochen mnogo raznogo shmota sosket 4 dirki seti 13 lak ref na  BK 2 shtyki
4 acc 0/49 odetih slabo sum, dl bk elf 
mnogo kamney / monet  i vsakoi labydi
Za vse 100 $ + vahsa komisiya adminy ( OTDELNO NICHE NE PRODAY I NE MENAY )
SKAIP A1ekseyspb

http://muzfan.ru/1097-grigoriy-leps-zdravstvuyte-zabavshie-rozhi.html

Magi
Танталос
Blade Master
8 ГР 38 ресетов
162 сообщений
Опубликовано: 16 марта
BK - 8/37 
Wingi + 13 lak 7 rec i + 13 lak 28 def ( 2 pari )
Titan set + ref +3 diri zarazeni( shlem 13 lak ref hp - pants ref dd )
Crimson shild ref 4 dirki zarazeni
FB + 2 % + 3 dirki zarazeni
Breker + 2 % + 1/20 + 3 dirki zarazeni
GD set + 13 lak dd + hp ( i dopolnitelno 2 items est 13 lak dd + ref )
shild + lak + 13 + dd 
ringi ref hp i ref dd 
pend rate + 2 % 
anc set + 13 lak vicius + huon 
Absolut + 11 + lak + 2% +1/20 + 4 dirki 
Sm acc 5/49 
DS set + 13 lak dd + hz 
3 wingi + 11+ lac + ref + 28 def 
enis + anub + 13 lak 
Shild legendary + 13 lak dd
Platina + 13 + rate + 2 % + speed 
imberiali 3 shtyki + 11 rate + 2 dir - / rate + 3 dirki / 2 % + 3 dirki 
hades set + 4 dirki / shild 4 dirki  
pendi rate + 2 % / 2 % + 1/20 / 
ringi dd + rate / dd + hp
Elf acc 3/49
3 wingi + 13 lak 28 def 
shmot slabiy No est ) 
600 Mudecay kamney 
6000 k pointov 
Gold Fenrir 
+ Ochen mnogo raznogo shmota sosket 4 dirki seti 13 lak ref na  BK 2 shtyki
4 acc 0/49 odetih slabo sum, dl bk elf 
mnogo kamney / monet  i vsakoi labydi
Za vse 100 $ + vahsa komisiya adminy ( OTDELNO NICHE NE PRODAY I NE MENAY )
SKAIP A1ekseyspb

http://muzfan.ru/1097-grigoriy-leps-zdravstvuyte-zabavshie-rozhi.html

Magi
Танталос
Blade Master
8 ГР 38 ресетов
162 сообщений
Опубликовано: 20 часов назад
BK - 8/37 
Wingi + 13 lak 7 rec i + 13 lak 28 def ( 2 pari )
Titan set + ref +3 diri zarazeni( shlem 13 lak ref hp - pants ref dd )
Crimson shild ref 4 dirki zarazeni
FB + 2 % + 3 dirki zarazeni
Breker + 2 % + 1/20 + 3 dirki zarazeni
GD set + 13 lak dd + hp ( i dopolnitelno 2 items est 13 lak dd + ref )
shild + lak + 13 + dd 
ringi ref hp i ref dd 
pend rate + 2 % 
anc set + 13 lak vicius + huon 
Absolut + 11 + lak + 2% +1/20 + 4 dirki 
Sm acc 5/49 
DS set + 13 lak dd + hz 
3 wingi + 11+ lac + ref + 28 def 
enis + anub + 13 lak 
Shild legendary + 13 lak dd
Platina + 13 + rate + 2 % + speed 
imberiali 3 shtyki + 11 rate + 2 dir - / rate + 3 dirki / 2 % + 3 dirki 
hades set + 4 dirki / shild 4 dirki  
pendi rate + 2 % / 2 % + 1/20 / 
ringi dd + rate / dd + hp
Elf acc 3/49
3 wingi + 13 lak 28 def 
shmot slabiy No est ) 
600 Mudecay kamney 
6000 k pointov 
Gold Fenrir 
+ Ochen mnogo raznogo shmota sosket 4 dirki seti 13 lak ref na  BK 2 shtyki
4 acc 0/49 odetih slabo sum, dl bk elf 
mnogo kamney / monet  i vsakoi labydi
Za vse 100 $ + vahsa komisiya adminy ( OTDELNO NICHE NE PRODAY I NE MENAY )
SKAIP A1ekseyspb

http://muzfan.ru/1097-grigoriy-leps-zdravstvuyte-zabavshie-rozhi.html

KokoCC
Паучёк
Soul Master
14 ресетов
11 сообщений
Опубликовано: 6 часов назад
а ты спамер однако smiley
Magi
Танталос
Blade Master
8 ГР 38 ресетов
162 сообщений
Опубликовано: 6 минут назад
BK - 8/37 
Wingi + 13 lak 7 rec i + 13 lak 28 def ( 2 pari )
Titan set + ref +3 diri zarazeni( shlem 13 lak ref hp - pants ref dd )
Crimson shild ref 4 dirki zarazeni
FB + 2 % + 3 dirki zarazeni
Breker + 2 % + 1/20 + 3 dirki zarazeni
GD set + 13 lak dd + hp ( i dopolnitelno 2 items est 13 lak dd + ref )
shild + lak + 13 + dd 
ringi ref hp i ref dd 
pend rate + 2 % 
anc set + 13 lak vicius + huon 
Absolut + 11 + lak + 2% +1/20 + 4 dirki 
Sm acc 5/49 
DS set + 13 lak dd + hz 
3 wingi + 11+ lac + ref + 28 def 
enis + anub + 13 lak 
Shild legendary + 13 lak dd
Platina + 13 + rate + 2 % + speed 
imberiali 3 shtyki + 11 rate + 2 dir - / rate + 3 dirki / 2 % + 3 dirki 
hades set + 4 dirki / shild 4 dirki  
pendi rate + 2 % / 2 % + 1/20 / 
ringi dd + rate / dd + hp
Elf acc 3/49
3 wingi + 13 lak 28 def 
shmot slabiy No est ) 
600 Mudecay kamney 
6000 k pointov 
Gold Fenrir 
+ Ochen mnogo raznogo shmota sosket 4 dirki seti 13 lak ref na  BK 2 shtyki
4 acc 0/49 odetih slabo sum, dl bk elf 
mnogo kamney / monet  i vsakoi labydi
Za vse 100 $ + vahsa komisiya adminy ( OTDELNO NICHE NE PRODAY I NE MENAY )
SKAIP A1ekseyspb

http://muzfan.ru/1097-grigoriy-leps-zdravstvuyte-zabavshie-rozhi.html

1
Страница 1 из 1
Просматривают тему:  2 пользователей
Яндекс.Метрика